Day: January 6, 2020

hk24news January 6, 2020

૧૪મી જાન્યુઆરી સુધી નજીકના સરકારી આરોગ્ય કેન્દ્રોએ 9 રોગો સામે રક્ષણ આપતી રસી ઉપલબ્ધ કરાવાશે જિલ્લાના ૯૬૯ બાળકો અને ૮૩ […]

hk24news January 6, 2020

ગોધરા, સોમવારઃ પંચમહાલ જિલ્લામાં ગોધરાના જિલ્લા સેવા સદન ખાતે ગોધરાના ધારાસભ્ય શ્રી સી.કે.રાઉલજી અને કાલોલના ધારાસભ્ય સુશ્રી સુમનબેન ચૌહાણે ૭ […]

WhatsApp chat